TROSVIKGRUPPEN

Spennende prosjekter og bærekraftige løsninger

OM OSS

En solid leverandør av engineering, produksjon og tjenester til maritim og landbasert industri

Trosvik er en norskeid engineering- og produksjonsgruppering som består av datterselskapene Trosvik Engineering AS, Trosvik Yard AS og Trosvik Industri AS. Vi er etablert i Trosvikbukta i Brevik, og er en av få gjenværende skipsverftsfasilliteter i Sørøst-Norge. I Trosvikbukta har det foregått moderne skipsbygging i mer enn 100 år, og det er med stolthet og glede vi bringer denne tradisjonen og kompetansen videre.

Trosvikgruppen jobber med oppdrag over hele verden innen maritim og landbasert industri. Grunnlaget for vår suksess har alltid vært eiere og ansattes engasjement for selskapet og det sluttproduktet vi leverer. Med fokus på høy fag- og prosesskompetanse og – ikke minst – lojalitet til både kunder og partnere, skal Trosvikgruppen alltid levere høy kvalitet og verdi gjennom hele verdikjeden.

Gjennom innovativ engineering, er Trosvikgruppen også opptatt av å utvikle nye teknologiske løsninger som kan bidra til mer bærekraftig industriutvikling. Vi jobber blant annet med utvikling av nye miljøvennlige løsninger innen skipsfart, havbruksnæringen og energisektoren.

Trosvik har en solid stab av dedikerte ingeniører og industrifagfolk samt et omfattende nettverk av kunder og partnere. Dette gjør oss til en kompetent samarbeidspartner, både i tradisjonelle industriprosjekter  og utviklingsprosjekter som kan bidra til å gjøre kloden vår til et litt bedre sted å være.

Vår visjon og verdier

Vi vil bidra til en bærekraftig utvikling

Gjennom utholdenhet, nysgjerrighet, ydmykhet og ansvarlighet, skal Trosvik bidra til lønnsomme industriprosjekter og innovative løsninger for maritim og landbasert industri.

Vår ambisjon er å levere våre tjenester med en innsikt, kompetanse og kvalitet som ikke bare tilfredsstiller våre kunders krav, men som også bidrar til en mer bærekraftig industriutvikling. Slik skal vi sikre en fortsatt sterk markedsposisjon og bygge langvarige, kunnskapsrike og pålitelige relasjoner med våre kunder og partnere.

Jan Brønsten
Konsernsjef

kontakt oss