VÅRE TJENESTER

Industri og vedlikehold

  • EPC kontrakter; industriprosjekter og vedlikeholdstjenetster
  • Mekaniske fag: Rør, sveis, plate, mekanisk
  • Overflate og maskineringstjenester

Sertifisering:
ISO 9001:2015/NS-EN
ISO 3834-2:2006
EN 1090-1:2009/A1:2011

Fleksibel organisasjon og dyktige ansatte

HELSE, MILJØ & SIKKERHET

Fokus på HMS-arbeid

Vi er opptatt av helse, miljø og sikkerhet. HMS-arbeid er derfor en viktig og prioritert del av bedriftskulturen. Systematisk HMS handler om å jobbe kontinuerlig og å være i forkant av risiko i de ansattes i arbeidshverdag. Vårt mål er å redusere og fjerne risiko for skade, sykdom og mistrivsel på jobben. Det handler om å jobbe aktivt for å forbedre prosesser knyttet til fravær og unødig slitasje. Godt HMS-arbeid handler til syvende og sist om fornøyde og trygge medarbeidere som trives på jobben og dermed gjør en enda bedre jobb for våre oppdragsgivere.

Anneli Romberg
HR & HMSQ-ansvarlig

KONTAKT OSS

Har du et prosjekt på gang?

Ønsker du et tilbud på et konstruksjons- eller vedlikeholdsprosjekt? Bruk skjemaet eller ta kontakt direkte med Sales & Contract Manager Tommy Nordbø på tlf +47 480 30 018 eller på E-post tommy.nordbo@trosvik.no

TROSVIK INDUSTRI

Industrivegen 12, 3940 Porsgrunn
Tlf.: +47 35 93 20 20
E-post: contact.ti@trosvikmaritime.no

Send oss en melding!

Kontakt oss (alle avdelinger)

"*" obligatorisk felt