Våre tjenester

Trosvik er en av få gjenværende verftfasiliteter i Sørøst-Norge som
kan ta i mot skip og andre flytende konstruksjoner.